Objavljeno: 29.03 2013
 
   
Vabimo vas,da se nam v četrtek, 28. marca, pridružite na prvem zboru samoorganizirane četrtne skupnosti Magdalena.
 
Objavljeno: 2.04 2013
 
   
28. 4. se je v prostorih Infopeke v kulturni coni Pekarna zgodil tudi prvi samoorganizirani zbor meščanov mestne četrti Magdalena.
 
Objavljeno: 30.04 2013
 
   
Izmed predlogov, podanih na prejšnjih zborih SČKS Magdalena, smo s konsenzom izbrali tri, katerim želimo v bodoče nameniti največ pozornosti.
 
Objavljeno: 14.05 2013
 
   
Z zbora SČKS Magdalena, 9. 5. 2013
 
Objavljeno: 14.05 2013
 
   
Pprebivalci dela MČ Magdalena so prevzeli pobudo za skupno akcijo, za družno osnovno ureditev zapuščenega parka med bloki, v katerih prebivajo.
 
Objavljeno: 29.10 2013
 
   
Na zboru SČS Magdalena tudi razprava o potrebnih spremembah v lokalni samoupravi.
 
Objavljeno: 16.10 2013
 
   
Poskus umiritve prometa z uvedbo cone z zmanjšano hitrostjo je dobrodošel, a zna neslavno propasti, če ob uvedbi le-te ne bo zraven tudi služb, pristojnih za nadzor.
 
Objavljeno: 24.12 2013
 
   
Udeležence so zanimale izkušnje zborov prebivalcev iz drugih mestnih četrti, ki so pokazale, da je na voljo že kar nekaj izkušenj in rešitev za določene problematične vsebine, ki se kažejo tudi v Magdaleni, in bi jih bilo smiselno uporabiti.
 
Objavljeno: 20.01 2014
 
   
Udeleženec je ponovno izpostavil perečo problematiko neupoštevanja odlokov v zvezi s kulturno-zgodovinskim spomenikom Železničarska kolonija. Problematiko je že naslovil na kabinet župana, izpostaviti pa jo namerava tudi na vstajniškem sosvetu.
 
Objavljeno: 3.03 2014
 
   
Zbor prebivalcev SČS Magdalena tokrat posvečen načrtovanemu križanju Ljubljanske ulice in železniške proge, energetskim izkaznicam in obveščanju prebivalcev.
 
Objavljeno: 18.03 2014
 
   
Na naslednjem zboru načrtujemo predstavitev projekta podvoza pod železniško progo pri Magdalenskem parku kot izhodišče za debato, na katero bodo vabljeni projektant Lineal, Ministrstvo RS za infrastrukturo in prostor ter predstavniki MOM
 
Objavljeno: 28.03 2014
 
   
Najbolj kritična se je prebivalcem zdela prometna ureditev, ki naj bi omogočala previsoke hitrosti
 
Objavljeno: 14.04 2014
 
   
Na zboru SČS Magdalena smo se ukvarjali z načrtovanim podvozom pod železniško progo pri Magdalenskem parku in načrtovanima krožiščema.
 
Objavljeno: 9.06 2014
 
   
Udeleženci zbora so prav tako potrdili pismo podpore Umetnostni galeriji Maribor v prizadevanjih za nove prostore, ki ga je pripravila SČS Center Ivan Cankar ter javno pismo v zvezi s spremembo statusa dela hitre ceste, ki seka Maribor (pobuda SČS Pobrežje).
 
Objavljeno: 12.05 2014
 
   
Udeleženci obravnavali mnoge možnosti vključitve v delavnice kritične pismenosti in političnega opismenjevanja prebivalcev.
 
Objavljeno: 26.05 2014
 
   
Na zboru, ki je minuli četrtek potekal v prostorih Infopeke, je bila tema obnova zanemarjenih košarkaških igrišč v mestni četrti.
 
Objavljeno: 24.06 2014
 
   
Projekti segajo od ureditev varnih prehodov za pešce na Ljubljanski, do predloga ureditve parkovnih površin na degradiranem območju gradbene površine za Magdaleno 4 in 5.
 
Objavljeno: 16.09 2014
 
   
V četrtek, 11. septembra, se je v Infopeki odvil prvi zbor SČS Magdalena po poletnem premoru.
 
Objavljeno: 28.09 2014
 
   
Na tokratnem zboru so udeleženci nanizali ideje in predloge kako bi organizirali in vzpostavili pogoje za zbiranje viška hrane.
 
Objavljeno: 10.10 2014
 
   
Prebivalci so skušali z najemnico skleniti dogovor o zmanjšanju hrupa avtopralnice, vendar so naleteli na gluha ušesa in aroganco.
 
Objavljeno: 27.10 2014
 
   
Na Mestni občini Maribor so zagotovili, da bodo našli drugo primerno lokacijo, kjer bo to možno.
 
Objavljeno: 10.11 2014
 
   
Prebivalci in prebivalke Magdalene so na preteklem zboru odprli pomembno temo – v svoji mestni četrti želijo vzpostaviti skupnostni vrt.
 
Objavljeno: 23.11 2014
 
   
Za minulem zboru samoorganizirane četrtne skupnosti Magdalena se je razprava odvijala okoli aktivnosti, ki jih izvajajo delovne skupine.
 
Objavljeno: 17.01 2015
 
   
Govora je bilo predvsem o gradbeni luknji na območju stanovanjskega kompleksa Magdalena IV in V in kaj bi se lahko tam spremenilo in o problematiki nepravičnega deljenja stroškov ogrevanja.
 
Objavljeno: 16.02 2015
 
   
Javna razprava o umestitvi objekta kogeneracije poteka že od 23. januarja letos, vendar je bila, kot smo že vajeni, slabo oglaševana in tako večina prebivalcev obeh prizadetih mestnih četrti zanjo ni vedela.
 
Objavljeno: 27.02 2015
 
   
Na zboru so udeleženci razptravljali o Aktu o ustanovitvi Samoorganiziranega sveta za varstvo uporabnikov javnih dobrin ter o okoljski problematiki.
 
Objavljeno: 13.03 2015
 
   
Energetika d.o.o. je poslala odgovor na naša vprašanja in komentarje, za kar se jim bomo zahvalili, a kaj, ko v njem ni odgovorov na naša vprašnja in komentarje.
 
Objavljeno: 13.04 2015
 
   
Uskladili smo delovno akcijo odpiranja zapušenega gradbišča v mestni četrti Magdalena, ki se bo odvila 9. maja. K akciji bomo seveda pozvali tudi okoliške prebivalce, ki jim bo novourejeni prostor verjetno v največje veselje.
 
Objavljeno: 28.04 2015
 
   
Zboru so se pridružili hackathonci in debatiral smo o namenih, ciljih in zgodovini Iniciative mestni zbor, različnih taktikah vplivanja na odločevalce ter prisluhnili idejam ter izkušnjam iz Portugalske in Nemčije.
 
Objavljeno: 28.05 2015
 
   
Udeleženci verjamejo, da lahko s tovrstno akcijo bistveno izboljšajo kvaliteto bivanja v svoji četrti.
 
Objavljeno: 28.12 2015
 
   
Na MOM smo skupaj s SČS Tabor in Nova vas sklenili poslati zahtevo, da v proračunu za leto 2016 in tudi 2017 v posebni postavki zagotovi sredstva za zasaditev manjkajočih dreves.
 
Objavljeno: 19.06 2015
 
   
Med Žolgarjevo, Betnavsko, Jezdarsko in Žitno ulico je že leta ograjeno zemljišče propadlega mariborskega gradbinca, ki ne le kazi videz, pač pa je tudi primerno odlagališče odpadkov.
 
Objavljeno: 9.09 2015
 
   
Sklenili smo, da je skrajni čas, da se lotimo organizacije čistilne akcije in z njo prestopimo visoke ograje tega zagrajenega gradbišča. Postopoma območje skupaj spremenimo v prostor.
 
Objavljeno: 24.09 2015
 
   
Samoorganizirani zbor mestne četrti Magdalena je bil tokrat morda prav zaradi malega števila udeleženih za polovico krajši kot po navadi, sicer pa precej produktiven, konstruktiven in sprejemajoč.
 
Objavljeno: 8.10 2015
 
   
Govorili smo o pobudi za cono 30 na Trgu revolucije, ki smo jo posredovali Uradu za komunalo, promet in prostor ter o izkušnjah s cono 30, ki dobra dva meseca že velja na območju med Ljubljansko, ulico Pariške komune, Gorkega in Ob Železnici ter na Preradovičevi.
 
Objavljeno: 13.01 2016
 
   
Udeleženke so govorile predvsem o drevesih, neustreznem vzdrževanju le-teh in o akciji, kako opozoriti na vsa manjkajoča drevesa, za katero upajo, da se ji bo pridružilo čim več četrti in ljudi.
 
Objavljeno: 23.10 2015
 
   
Pešci se morajo na svojem vsakdanjem sprehodu spretno izogibati globokim lužam, drvečim avtomobilom in pljuskom vode, ki jih ti povzročajo, ko zapeljejo v stoječo vodo na vozišču.
 
Objavljeno: 4.11 2015
 
   
Prebivalci so na skupnostni dogovor dodali novo točko in sicer »za uspeh zbora smo odgovorni vsi«. S tem so apelirali na to, da prav vsak udeleženec vpliva na dinamiko zbora, pripomore s svojimi idejami, problemi, ki jih v okolju opaža in možnimi rešitvami zanje.
 
Objavljeno: 22.11 2015
 
   
Večino časa so udeleženci tokratnega zbora SČS Magdalena namenili svojemu krajinsko zaščitenemu parku.
 
Objavljeno: 10.12 2015
 
   
Dopis, naslovljen na Urad za komunalno, promet in prostor zahteva, da se manjkajoča drevesa ustrezno nadomestijo z novimi in da MOM oblikuje strategijo ozelenjevanja, s katero se lahko Maribor v nekaj letih povrne v stanje, ko so vsa drevesa še bila na svojih mestih.
 
Objavljeno: 28.01 2016
 
   
V Magdaleni se je na zboru SČS 26. 1. na dnevnem redu zvrstilo kar nekaj točk: participatorni proračun v Magdaleni, pa Železničarska kolonija, pogrešana drevesa ter ekološki otoki oziroma ločevanje odpadkov.
 
Objavljeno: 12.02 2016
 
   
V Magdaleni so se pridružili SČS Pobrežje in sklenili, da bodo pozvali vse, da se 24. marca udeležijo prve obravnave v tožbi, ki jo je proti koordinatorju sprožilo javno podjetje Mariborski vodovod.
 
Objavljeno: 26.02 2016
 
   
Na preteklem zboru v Magdaleni, ki je bil v torek, 23. 2. so razpravljali in se pogovarjali o različnih temah.
 
Objavljeno: 11.03 2016
 
   
Že pred časom so udeleženci zbora SČS Magdalena ugotavljali, da še vedno večina prebivalcev ni poučena o pravilnem ločevanju odpadkov. Da se tudi izobraževanju o tej temi posveča premalo pozornosti.
 
Objavljeno: 28.03 2016
 
   
Pretekli zbor SČS Magdalena je potekal nekoliko drugače, saj so udeleženke in udeleženci medse povabili predstavnico Snage, da bi jim predstavila pravilne načine ločevanja odpadkov in njihove kasnejše obdelave, predelave ter poslovanja z odpadki.
 
Objavljeno: 8.04 2016
 
   
Prijetno, toplo spomladansko vreme je v torek udeleženke samoorganiziranega zbora v Magdaleni prepričalo, da namesto v prostore Infopeke zavijejo na urbano opremo v paku KC Pekarna.
 
Objavljeno: 22.04 2016
 
   
Železo se kuje dokler je vroče, zato Magdalenčani predlagajo, da je z ozaveščanjem sokrajanov o manjšanju drevesnega fonda v Mariboru potrebno nadaljevati.
 
Objavljeno: 5.05 2016
 
   
Izoblikovale so se ideje o nadaljevanju akcije v jesenskem času in o zasaditvah morebitno doniranih dreves.
 
Objavljeno: 5.06 2016
 
   
Stopili bomo v kontakt z javnim zavodom v Celju.
 
Objavljeno: 15.06 2016
 
   
Na tokratnem zboru SČS Magdalena so udeleženke obravnavale dopis, ki ga je mestna četrt samoiniciativno posredovala samoorganiziranemu zboru. Gre za odgovor medobčinskega inšpektorata v zvezi s problematičnimi točkami v Magdaleni.