Objavljeno: 10.12 2018
 
   
Na samoorganizranem zboru na Pobrežju so udeleženci obravnavali pripravljen dopis v zvezi z razpadajočimi športnimi objekti nasproti pokopališča.
 
Objavljeno: 26.11 2018
 
   
Skupaj z OŠ Toneta Čufarja bodo zasnovale_i akcijo, s katero bodo opozorile_i na nevzdržnost življenja ob problematični cesti, ki vodi do bivše tovarne Svila.
 
Objavljeno: 7.04 2014
 
   
Že kar na prvem zboru prebivalcev samoorganizirane četrtne skupnosti Pobrežje je bila ustanovljena delovna skupina za problematiko prometa
 
Objavljeno: 21.04 2014
 
   
Za ureditev varnih šolskih poti, ki to sedaj niso, pa je že izkazala pripravljenost za sodelovanje ena izmed pobreških osnovnih šol.
 
Objavljeno: 16.06 2014
 
   
V petek, 13.6 junija, smo se v SČS Pobrežje sestali že petič. Zbora se je prvič udeležilo kar nekaj krajanov, ki so izpostavili nekaj novih žuljev.
 
Objavljeno: 6.06 2014
 
   
Predstavniki krajanov Pobrežja so obiskali ravnatelje treh osnovnih šol z namenom, da se ukrepa in uredi vse potrebno za varno pot učencev v šolo.
 
Objavljeno: 2.07 2014
 
   
 
Objavljeno: 15.09 2014
 
   
Udeleženci so izpostavili nesmiselno postavljeno prometno signalizacijo, vedno večjo prometno obremenitev Pobrežja, veliko število nesreč na določenih lokacijah.
 
Objavljeno: 28.09 2014
 
   
Na zboru SČS Pobrežje v petek, 26. 9. 2014, je bila tudi tokrat osrednja tema neurejenost prometne infrastrukture v mestni četrti.
 
Objavljeno: 13.10 2014
 
   
 
Objavljeno: 27.10 2014
 
   
Delovna skupina za promet je tudi oblikovala poročilo o stanju na področju organizacije prometa in prometne infrastrukture na Pobrežju, v katerem ugotavljajo, da bo ta potrebna konkretne prevetritve.
 
Objavljeno: 10.11 2014
 
   
Gradivo, ki ga je pripravila delovna skupina za promet, zajema nekaj najočitnejših napak in nesmislov v prometu.
 
Objavljeno: 23.11 2014
 
   
Prebrali smo odgovor Urada za komunalo, promet in prostor MOM na temeljit dopis SČS v zvezi s predlaganimi spremembami prometnega režima na Pobrežju.
 
Objavljeno: 6.12 2014
 
   
Na tokratnem zboru samoorganizirane četrtne skupnosti Pobrežje so udeleženci v razpravi hočeš nočeš vedno znova ugotavljali, da je nastalo stanje na Pobrežju, ki kvari življenjski standard prebivalcev, rezultat umestitve interesov trgovcev nad interes ljudi.
 
Objavljeno: 17.01 2015
 
   
Končno nam je uspelo za zbore SČS Pobrežje spremeniti termin, ki je bil po mnenju mnogih udeležencev vzrok za slabši obisk. Odslej bodo zbori vsako drugo sredo, začenši s sredo 28. januarja.
 
Objavljeno: 16.02 2015
 
   
In je dokaz, da zbori niso samo priložnost za izpostavljanje problemov in reševanje le-teh. Ampak tudi priložnost, da spoznamo zanimive, prijazne, dobronamerne ljudi, ki jim je še kako mar za pravično družbo in urejeno, strpno okolje, kjer živimo.
 
Objavljeno: 28.02 2015
 
   
Problem daljinskega ogrevanja na Pobrežju je razkril, kako slabi in »nesosedski« so tam odnosi med sosedi.
 
Objavljeno: 12.03 2015
 
   
Udeleženci so se odločili, da bodo na naslednji zbor, 25. 3. 2015, povabili predstavnika Urada za komunalo, promet in prostor MOM in mu postavili nekaj najbolj perečih vprašanj s področja ureditve prometa na Pobrežju.
 
Objavljeno: 26.03 2015
 
   
Izpostavljajo se tudi nekatere, po mnenju delovne skupine ponesrečene, postavitve prometne signalizacije, kot je na primer semafor na prehodu med obema deloma pokopališča, ko mora oseba na invalidskem vozičku zapustiti pločnik in mimo semaforja zaviti po cesti.
 
Objavljeno: 11.04 2015
 
   
Tudi Pobrežani se hudujejo nad okoljskimi črnimi packami v njihovi mestni četrti. Zato bodo sami zavihali rokave in očistili del priljubljenega sprehajališča ob Stražunskem potoku.
 
Objavljeno: 10.05 2015
 
   
Kljub prenekaterim dokazom o nasprotnem, so udeleženci še vedno prepričani, da »lahko čevlje sodi le Kopitar«. Niso še prepoznali znanja, ki ga nosijo v svojih izkušnjah in koliko je to znanje lahko uporabno, ko ga združijo.
 
Objavljeno: 22.05 2015
 
   
Udeleženec zbora, ki je na povabilo Radia Maribor v tem tednu podal izjavo o uspešno izvedeni čistilni akciji Stražuna, je spodbudil razpravo o možnem ohranjanju in vzdrževanju tega pomembnega dela mestne četrti.
 
Objavljeno: 5.06 2015
 
   
Tudi razprava je bila bolj poletno obarvana v pripravah na prihajajoči piknik, ki je datumsko že določen za 27. junij, primerna lokacija, kakor tudi ideje za športne igre, v katerih se bomo preizkusili pa se še iščejo.
 
Objavljeno: 18.06 2015
 
   
Zadnji zbor SČS Pobrežje pred poletjem je pokazal, kako lahko posamezniki, ki se srečujejo dobro leto, skupaj lotevajo reševanja problemov, drug z drugim delijo skrbi in veselje glede življenja v ožji in širši skupnosti, vzpostavijo pristne in srčne odnose.
 
Objavljeno: 17.09 2015
 
   
Zbor samoorganizirane četrtne skupnosti Pobrežje, ki se ga je udeležilo veliko novih udeležencev, se je nadaljeval prav tam, kjer se je pred poletjem zaključil. Pri problematiki prometne ureditve in neodzivnosti Nigrada...
 
Objavljeno: 2.10 2015
 
   
Na tokratnem zboru SČS Pobrežje so udeleženci pohvalili prenovo dela Ceste XIV. divizije, ki je bila nujno potrebna. Prenovljen predel je tako bolj varen za vse udeležence v prometu.
 
Objavljeno: 28.12 2015
 
   
Na zadnjem letošnjem zboru SČS Pobrežje so udeleženci prisluhnili dvema delegatoma Sveta za varstvo uporabnikov javnih dobrin - SSVUJD, ki že leto in pol organizirano preučuje poslovanje mariborskih javnih podjetij.
 
Objavljeno: 16.10 2015
 
   
Tudi na tokratnem zboru SČS Pobrežje je razprava večinoma tekla o prometnih zagatah, ki jim v tej četrti ni videti konca.
 
Objavljeno: 30.10 2015
 
   
Za naslednji zbor, ki se ima zgoditi točno na Martinovo, udeleženci in moderatorji razmišljajo, da bi pripravili nekaj posebnega in vabijo vse sokrajane, da se pustijo zapeljati svoji radovednosti in se jim pridružijo.
 
Objavljeno: 16.11 2015
 
   
Zbor SČS Pobrežje je minulo Martinovo sredo potekal pred stavbo MČ ob pečenih kostanjih, jabolčnem soku in kuhanem vinu.
 
Objavljeno: 29.11 2015
 
   
Kakorkoli si želimo urediti življenje v skupnosti, brez upoštevanja določenih dogovorov in pravil s strani celotne soseske in vpletenih služb, se bodo problemi zmeraj pojavljali.
 
Objavljeno: 10.01 2016
 
   
Na Pobrežju želijo, da se letos tudi pri njih izvedejo aktivnosti participatornega proračuna, zato se bodo pozanimali, kako lahko svoji mestni četrti pomagajo, da se bo to tudi zgodilo.
 
Objavljeno: 23.01 2016
 
   
Na Pobrežju so udeleženci zbora samoorganizirane četrtne skupnosti spregovorili o participatornem proračunu, o skrbi za drevesa v mestu in o mestnem zboru, ki so ga predlagali.
 
Objavljeno: 4.02 2016
 
   
Prometna problematika je bila ponovno predmet razprave udeležencev zbora SČS Pobrežje.
 
Objavljeno: 19.02 2016
 
   
 
Objavljeno: 6.03 2016
 
   
Na minulem zboru SČS Pobrežje so udeleženci razpravljali o prometu in prometni varnosti, o prihajajočem mestnem zboru ter prisluhnili izkušnjam iz islandskega Reykjavika.
 
Objavljeno: 18.03 2016
 
   
Na preteklem zboru na Pobrežju so udeleženci sprva razpravljali o temah, za katere želijo, da se uvrstijo na dnevni red mestnega zbora
 
Objavljeno: 6.04 2016
 
   
Urad za komunalo, promet in prostor je na pisanje delovne skupine za promet zbora SČS Pobrežje podal konkretne in izčrpne odgovore ter poglede na izpostavljene nevarne ali sporne prometne situacije na Pobrežju
 
Objavljeno: 18.04 2016
 
   
Na Pobrežju bo letos kar delavno, so lahko ugotovili udeleženci zbora SČS Pobrežje, ki so tokrat večino časa poslušali poročilo predsednika mestne četrti o tem, kateri investicijski oz. vzdrževalni projekti naa Pobrežju so našli svojo postavko v letošnjem proračunu.
 
Objavljeno: 2.05 2016
 
   
Prazniku in obilnemu sneženju navkljub se je zbor SČS Pobrežje 27. aprila le odvil.
 
Objavljeno: 14.05 2016
 
   
Ugotovili smo, da je treba nekatere podatke še preveriti in ko bodo preverjeni, dopis pošljemo ter hkrati povprašamo glede lastništva zemljišča, na katerem stoji garažna hiša.
 
Objavljeno: 30.05 2016
 
   
Vloga redarjev v mestu bi morala preseči inkasantstvo in zgolj z izrekanjem kazni ne bo izboljšav v kulturi vedenja posameznikov v skupnosti.
 
Objavljeno: 15.06 2016
 
   
Kako bodo na Pobrežju nadaljevali s poskusom reševanja izjemno dragega parkiranja v garažni hiši UKC Maribor, se bodo udeleženci dogovorili na enem naslednjih zborov, ko pridobijo še stališča dveh vpletenih subjektov – UKC Maribor in upravitelja garažne hiše.
 
Objavljeno: 16.09 2016
 
   
Veselili smo se, da bomo zbor izvedli v prenovljeni dvorani MČ Pobrežje, pa ni bilo tako. Tudi to dvorano je namreč prizadelo avgustovsko deževje, ki je renovacijo poplavljene dvorane zamaknilo in podražilo.
 
Objavljeno: 3.10 2016
 
   
Gre za problem, ki se dotika vseh v mestu, predvsem pa ene najobčutljivejših skupin - bolnikov.
 
Objavljeno: 16.10 2016
 
   
Do naslednjega zbora bo potrebno pridobiti še določene informacije, nato pa bodo, skupaj z MČ Pobrežje, ki z zborom že ves ta čas zelo dobro sodeluje, osmisliti pot do rešitev.
 
Objavljeno: 31.10 2016
 
   
Problem neurejenega izvoza iz nekdanje tovarne Svila
 
Objavljeno: 12.11 2016
 
   
Namesto kamionov cestnega podjetja, proti katerim so se borili pred desetletjem, po ncesti do bivše Svile in nazaj zdaj hrumijo avtobusi, ki standardno prekoračujejo na 30 km na uro omejeno hitrost. V bližini je OŠ Draga Kobala.
 
Objavljeno: 26.11 2016
 
   
Zdi se, kot da nas je vedno več, ki smo pokurili vso strpnost in nimamo več volje s strani gledati, kako se politike mesta pletejo brez meščank in meščanov v mislih. In mesta, pravzaprav.
 
Objavljeno: 11.12 2016
 
   
V začetku tokratnega zbora SČS Pobrežje so se udeleženke in udeleženci seznanili z odgovorom slovenskih železnic na temo prekomernega hrupa na posameznih odsekih železnice, ki tečejo skozi mesto.