Aktivnosti projekta Revitalizacija nabrežja Radvanjskega potoka

Naravoslovni sprehodi ob Radvanjskem potoku

V okviru projekta »Revitalizacija nabrežja Radvanjskega potoka«, s katerim želimo nasloviti problematiko izginjanja zelenih pasov ob vodotokih kulturne krajine, bomo novembra ponovno ozelenili del trenutno golega nabrežja Radvanjskega potoka. Pred tem pa vas vabimo, da se pobližje spoznate s prebivalci krajine, ki jo soustvarja ta podpohorski potok. V ta namen smo pripravili dva naravoslovna sprehoda, in sicer:

  • v torek, 24. 8. 2021 med 17.00 in 19.00: KAČJI PASTIRJI IN DRUGI PREBIVALCI NAŠIH POTOKOV
  • v sredo, 25, 8. 2021 med 18.00 in 21.00: DNEVNI IN NOČNI LETALCI OB RADVANJSKEM POTOKU

Zborno mesto je OŠ Tabor 1 na Kardeljevi ulici.

UTRINKI S SPREHODA KAČJI PASTIRJI IN DRUGI PREBIVALCI NAŠIH POTOKOV

 

UTRINKI S SPREHODA DNEVNI IN NOČNI LETALCI

 


KAČJI PASTIRJI IN DRUGI PREBIVALCI NAŠIH POTOKOV
Torek |24. 8. 2021 | 17.00-19.00 | Radvanjski potok v okolici Ledine

Vabljeni na naravoslovni sprehod ob Radvanjskem potoku, kjer se bomo seznanili o pomenu drevesne in grmovne obrežne vegetacije na biološko ohranjenost vodotokov in živali katerih življenjski prostor je od njih odvisen. Z nami bosta Nina Erbida iz Slovenskega odonatološkega društva, ki nam bo predstavila pisani svet kačjih pastirjev in Žiga Tertinek iz Društva študentov naravoslovja, ki nam bo predstavil, v kakšni ekološki »kondiciji« je Radvanjski potok ter kako živ je njegov »mikrokozmos«. Na sprehodu ob potoku nam bosta predstavila izsledke vzorčenj, ki sta jih opravila na potoku od njegovega izvira do izlitja v Betnavski ribnik ter v živo prikazala metode svojega dela, ki jih boste lahko tudi sami preizkusili.

Ob 17. uri se zberemo pred šolo Tabor 1, od koder se bomo peš sprehodili do Radvanjskega potoka. Dogodek bo predvidoma trajal 2 uri. V primeru dežja se dogodek prestavi na nadomestni termin.

Kačji pastirji so pomembni bioindikatorji vodnih okolij. Ker so plenilci drugih manjših žuželk, spadajo v vrh prehranjevalne verige, zaradi česar njihova prisotnost nakazuje na stanje okolja v katerem živijo. Na delavnici bomo spoznali njihovo biologijo in pomen teh pisanih akrobatov za človeka. Opazovali bomo predvsem vrste tekočih voda kot so bleščavci, porečniki in studenčarji, izvedeli kakšno vlogo ima zanje obrežna zarast, zakaj se imenujejo kačji pastirji  ter še mnogo več. V nadaljevanju bomo pozornost usmerili na vodne nevretenčarje, drobna bitja, ki nam lahko mnogo povedo o okolju v katerem živimo. Zaradi točno določenih življenjskih zahtev nam njihova prisotnost v vodi služi kot pokazatelj kakovosti vode. Na delavnici bomo spoznali, katere vrste smo našli v Radvanjskem potoku in kaj vse nam lahko povedo o stanju potoka.

V primeru dežja se dogodek prestavi na nadomestni termin: petek, 27.8. 2021

 

DNEVNI IN NOČNI LETALCI OB RADVANJSKEM POTOKU 
Sreda |25. 8. 2021 | 18.00-21.00 | Radvanjski potok v okolici Ledine 

Na drugem naravoslovnem sprehodu bomo nadaljevali s spoznavanjem narave in življenja ob Radvanjskem potoku. Tokrat se nam bodo pridružili predstavniki Društva za opazovanje in proučevanje ptic Slovenije (DOPPS) in predstavniki Slovenskega društva za proučevanje in varstvo netopirjev (SDPVN), ki nam bodo predstavili življenjske navade naših letečih sosedov in njihov pomen v naravi. Na delavnici boste spoznali tudi metodo lova in obročkanja ptic ter mreženja netopirjev, z nekaj sreče pa si bomo katero od vrst tudi pobližje ogledali. Z dogodkom bomo obeležili tudi Mednarodno noč netopirjev.

Ob 18. uri se zberemo pred šolo Tabor 1, od koder se bomo peš sprehodili do Radvanjskega potoka. Dogodek bo predvidoma trajal 3 ure.

Netopirji in ptice so poleg žuželk indikatorji ohranjenosti narave in zdravega ekosistema, v katerem živi tudi človek. Pomembno prispevajo k biodiverziteti in so nepogrešljiv člen v prehranjevalnih spletih (npr. regulirajo tudi žuželke, ki jih ljudje smatramo za škodljivce). Izkoristite priložnost in spoznate osupljivi svet ptic in netopirjev, na enem zadnjih koščkov dobro ohranjene kmetijske krajine na robu mesta Maribor, kjer živijo ptice črnoglavke, škorci, taščice, stržki… zvečer pa nebo zasedejo navadni mračniki, belorobi netopirji …

V primeru dežja se dogodek prestavi na nadomestni termin: četrtek 26.8. 2021

Naravoslovni sprehod vsebinsko povezuje aktivnosti dveh projektov MINI URBANI GOZDIČEK MIYAWAKI in REVITALIZACIJA NABREŽJA RADVANJSKEGA POTOKA. Dogodek je del aktivnosti, ki jih društvi DOPPS in SDPVN izvajata v sklopu projektov na področju ohranjanja narave za leto 2021 in jih sofinancira Mestna občina Maribor.
 

 

 

Vabljeni! 

 

Projekt izvajamo Društvo Organizacija za participatorno družbo in Iniciativa mestni zbor.

Projekt REVITALIZACIJA NABREŽJA RADVANJSKEGA POTOKA sofinancirajo Eko sklad, Ministrstvo za okolje in prostor, Mreža za prostor.