Kačji pastirji in drugi prebivalci naših potokov

V torek 24. avgusta smo izvedli naravoslovni sprehod za splošno javnost z namenom izobraževanja o pomenu kačjih pastirjev (Slovensko odonatološko društvo), vodnih nevretenčarjev (Društvo študentov naravoslovja) in obrežne zarasti ob potokih. Delavnice se je udeležilo 14 ljudi, ki so ki so dveh skupinah spoznavali življenje ob potoku in v potoku.

Kačji pastirji so pomembni bioindikatorji vodnih okolij. Ker so plenilci drugih manjših žuželk, spadajo v vrh prehranjevalne verige, zaradi česar njihova prisotnost nakazuje na stanje okolja v katerem živijo. Udeleženi na sprehodu so navdušeno poprijeli za metuljnice in se sami preizkusili v lovu teh spretnih letalcev ter prisluhnili zanimivostim o njih. Demonstrirali smo tudi metodo vzorčenja z vodno mrežo in se na lastne oči prepričali, kako izgledajo ličinke kačjih pastirjev.

Pozornost smo usmerili še na vodne nevretenčarje. Pred sprehodom so študentje iz Društva študentov naravoslovja (DŠN) opravili vzorčenje združbe vodnih nevretenčarjev (makroinvertebratov) ter meritve fizikalnih in kemijskih parametrov vodotoka. Na dogodku so obiskovalcem predstavili pomen makroinvertebratov, predvsem njihovo bioindikatorsko vlogo, s pomočjo katere lahko določimo stanje vodotoka ter stopnjo onesnaženosti. Prikazan je bil postopek vzorčenja z vodno mrežo, skupaj z obiskovalci smo si nato ogledali organizme v vzorcu ter govorili o njihovi vlogi, ekologiji ter pomenu za določanje kvalitete voda. V vzorcih se je razkrilo precej zanimivih najdb: potočni rak, več vrst školjk in polžev celinskih voda, ličinke kačjih pastirjev in enodnevnic, pijavke ter vodni ščipalci.