Objavljeno: 31.03 2020
 
   
V Večerovi prilogi Štajerca je bil 26. marca objavljen naš prispevek o širši okoljski situaciji na Teznem z vidika splošne kakovosti življenja, predvsem zdravja.
 
Objavljeno: 26.11 2018
 
   
Za tokratni zbor in pogojno še naslednjega, jim je četrtne prostore »velikodušno« dal v uporabo dosedanji predsednik sveta MČ Tezno, za dokončno odločitev pa bodo morali počakati, da se sestanejo novoizvoljeni svetniki.
 
Objavljeno: 11.09 2018
 
   
Na tokratni prvi uradni zbor SČS Tezno je prišlo veliko udeležencev - prebivalcev Tezna. Ta pa je na žalost potekal pred stavbo MČ Tezno, saj so si odgovorni na MČ Tezno tik pred zdajci premislili in so umaknili privolitev, da bi zbor potekal v prostorih mestne četrti.