Zbori Samoorganizirane četrtne skupnosti Tezno
 
Lokacija: MČ Tezno | Panonska 12
 
Termini prihodnjih zborov: 
četrtek, 28. 9. ob 18.00
četrtek, 26. 10. ob 18.00
četrtek, 23. 11. ob 18.00
četrtek, 28. 12. ob 18.00