Zbori Samoorganizirane četrtne skupnosti Pobrežje
 
Lokacija: MČ Pobrežje | Kosovelova 11
 
Termini prihodnjih zborov: 
sreda, 20. 9. ob 18.00
sreda, 18. 10. ob 18.00
sreda, 15. 11. ob 18.00
sreda, 20. 12. ob 18.00