Zbori Samoorganizirane četrtne skupnosti Tabor
 
Lokacija:  MČ Tabor | Metelkova 63
 
Termini prihodnjih zborov: 
sreda, 13. 9.  ob 18.00
sreda, 11. 10.  ob 18.00
sreda, 8. 11.  ob 18.00
sreda, 13. 12.  ob 18.00
 
 

Vabilo: natisni vabilo in ga izobesi