Smo skupina za spodbujanje političnega in nestrankarskega samoorganiziranja krajevnih in četrtnih skupnosti v Mestni občini Maribor. Prepričani smo, da morajo mariborskim vstajam in različnim akcijam ljudske nepokorščine v Sloveniji slediti novi ustvarjalni in dolgoročni koraki razvoja, s katerimi bomo spreminjali naše ulice, četrti, krajevne skupnosti, mesta, državo in navsezadnje tudi svet.

Ljudje smo prvi, ki bi morali odločati o skupnih razvojnih politikah v mestu in državi, ne pa mestni svetniki in poslanci. Njihova naloga je namreč zastopanje naših skupnih interesov. Ker so politiki svojo vlogo očitno razumeli drugače, je naša naloga, da jih na to spomnimo ter jim predstavimo skupna stališča in zahteve različnih okrajev in tako prevzamemo odgovornost za delovanje naših skupnosti, občine in s tem tudi države.

Rešitev vidimo predvsem v samoorganiziranju, skupnih razpravah, izobraževanju in medsebojnem obveščanju, da bomo lahko kritično, neposredno in ustvarjalno odgovarjali na izrojenost našega trenutnega družbeno-političnega sistema.

Povrniti si moramo vse tisto, kar smo sami zanemarili ali pa nam je bilo odvzeto – soodločanje in soupravljanje tako na krajevni in občinski kot tudi na državni ravni. To lahko dosežemo z izvajanjem različnih vrst pritiskov na vladajoče strukture in predvsem z neposredno demokracijo.

PREGLEJ in DELI NAPREJ!

 

PREGLEJ in DELI NAPREJ!

 
Predstavitvena brošura  

Diplomsko delo
Od upora k demokraciji: proces samoorganizacije v Mariboru

 

 

 

Avtor: Gregor Stamejčič - Grizli

Avtorjevo diplomsko delo je rezultat njegove vključenosti v Iniciativo mestni zbor in zbore samoorganiziranih skupnosti, ki jih ta pripravlja v 11 mariborskih četrtih. V njem ne poskuša iskati razlogov, ki so pripeljale do vstaj, ampak skozi svoje terensko delo razmišlja o možnostih, ki so jih vstaje odprle. O bolj pravični, bolj demokratični družbi, ki jo poskušajo graditi meščani in meščanke same. Delo naslavlja tako povsem praktične rešitve, kot razmislek o razvoju družbe. Je dokument časa, v katerem imamo na eni strani možnost suženjstva in popolnega poneumljenja, na drugi pa dobro možnost ustvariti resnično, delujočo direktno demokracijo, ki ljudi polnomoči in plemeniti.