Zbori Samoorganizirane krajevne skupnosti Kamnica
 
Lokacija: KS Kamnica | Vrbanska 97
 
Termin zbora: sreda, po potrebi