Zbori Samoorganizirane četrtna skupnosti Koroška vrata

Lokacija: MČ Koroška vrata: nadomestna lokacija je OŠ Prežihovega Voranca, Gosposvetska 10, učilnica za geografijo

Ura začetka: 18.00

Termin naslednjega zbora: 
| 23. 1. | 20. 2. | 26. 3. | 23. 4. |  28. 5. | 25. 6. |

Kontakt: koroska.vrata@imz-maribor.org