Zbori Samoorganizirane četrtna skupnosti Koroška vrata

Lokacija: MČ Koroška vrata: nadomestna lokacija je OŠ Prežihovega Voranca, Gosposvetska 10, učilnica za geografijo

Termin naslednjega zbora: 
torek, 26. 9. ob 18.00
torek, 24. 10. ob 18.00
torek, 28. 11. ob 18.00
torek, 26. 12. ob 18.00

Kontakt: koroska.vrata@imz-maribor.org